Falk Horten

Politiattest

Politiattest
Krav om politiattest for alle trenere/lagledere
 
Alle som skal lede og trene barn og unge under 18 år skal fra 1. januar 2009 ha gyldig politiattest.
Dette gjelder også trenere / ledere som er 15-18 år. Disse skal ha signert søknad av foresatte. (mer info nedover siden)
 
 
Hvordan søke:
1. Kontakt administrasjonen v/linn.fagerberg@falk-handball.no for å få bekreftelse på formålet med politiattesten.
    Oppgi navn og fødselsnummer i henvendelsen til administrasjonen
3. Gå til elektronisk søknad om politiattest - høyremeny
4. Politiattest – Innlogging med ID-porten; Logg inn
5. Velg BankID ( er også andre valg)
6. Skriv fødselsnummer
7. Skriv engangskode
8. Skriv passord
9. Fyll inn kontaktinformasjon
10. Formål med attest; Kategori; Frivillige organisasjoner
11. Formål; Frivillige organisasjoner
12. Legg ved bekreftelse på formål; Velg fil…dokumenter på PC ( fra Sportsklubben Falk Håndball)
13. Klikk på; Send søknad
14. Logg ut
 
Politiet sender ferdig behandlet attest som ordinær post hjem til den søknaden gjelder for eller i Digipost hvis det er opprettet.
Den sendes ikke til idrettslaget. 
 
Framvisning:
Den søknaden gjelder for, skal framvise sin politiattest til politiattestansvarlig i Holtanhallen
Sportsklubben Falk Håndball skal ikke lagre attesten, men kun få den framvist til gjennomsyn.
Begge representanter har taushetsplikt overfor uvedkommende i forhold til de opplysninger de får kjennskap til.
Fremvisning av gyldig politiattest skal i praksis være gjort før man leder aktivitet, men idrettsforbundet har åpnet opp for en kort overgangsordning for de som har søkt, men enda ikke har fått framvist. Da anbefaler idrettsforbundet at det minimum er to trenere tilstede på trening.
--------------
Vedtaket
Styret i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) vedtok 10. mars 2008 og iverksatte 15.oktober, at hele norsk idrett skal kreve politiattest mot seksuelle overgrep mot barn. Ordningen trer i kraft 1. januar 2009, og det betyr at alle som har oppgaver med barn og unge under 18 år i klubben må søke om politiattest NÅ !
--------------
Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for Sportsklubben Falk Håndball som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming skal fremskaffe politiattest.
Det er gruppene som gjennomgår sine tillitsvalgte og plukker ut de som skal søke om attest.
Dette gjøres i samråd med:
Lars Kristian Larsen
Politiattesten inneholder kun opplysninger om personen for tiden er siktet/tiltalt eller tidligere ilagt forelegg/dømt for brudd på bestemmelser i straffeloven om seksualforbrytelser overfor barn. Idrettslaget har ikke anledning til å be personen om å innhente politiattest for andre straffbare forhold. Innhenting av politiattest er gratis.
Personer som ikke har fremvist politiattest uten merknad, eller ikke har villet fremvise attest, kan ikke settes til oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. 
Du kan lese mer om ordningen og hvordan den håndteres her.
Her kan også skjemaet lastes ned.
 
Mvh
Sportsklubben Falk Håndball

Sportsklubben Falk - Håndball
c/o ByPost as

3160 Stokke

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift